Partnerne bakGratis heldagskonferanse i Oslo torsdag den 7. november 2019

commerce_excellence_2019_logo_530x60

Kom og hør inspirerende kundecaser

På Commerce Excellence 2019 kan du høre inspirerende kundecaser og finne ut hvordan andre virksomheter håndterer og løser utfordringer i forbindelse med dagens temaer: Utfordringen fra kjøp til levering. Har du kontroll på bedriftens kundereise?

Disse casene vil gi deg innsikt i andres erfaringer med optimalisering av prosesser knyttet til intern logistikk, automatisering og IT med fokus på eksempel Omnichannel Commerce. Du vil også få høre mer detaljert om hvordan de styrer kundens reise fra kjøp til levering, og om hvorfor det er verdifullt å kunne styre kjøpsreisen. 

På konferansen presenteres også en rekke spennende talere, som vil dele sin kunnskap om og erfaringer med utfordringer virksomheter støter på i forbindelse med Omnichannel Commerce og kundenes kjøpsreise.


Hvem er konferansen beregnet på?
 
Konferansen henvender seg spesielt til deg som er beslutningstager på ledelsesnivå (CEO, CFO, CIO, logistikkdirektør og lignende) i en mellomstor eller stor B2C- eller B2B-virksomhet.

Gratis deltagelse, men no show-gebyr
Deltagelse er gratis, men fordi vi kun har plass til et begrenset antall deltagere og gjerne vil utnytte plassene maksimalt for å sikre at flest mulig får anledning til å delta, tillater vi oss å kreve et no show-gebyr på 500 kr hvis du ikke dukker opp og ikke har meldt avbud senest dagen før konferansen. 


Tid og sted

Torsdag den 7. november 2019 kl. 8.30-15.30 
DEG16
Dronning Eufemias Gate 16
0191 Oslo 

DEG16 i Oslo


Program:

08.30             Registrering og frokost
09.00

Velkommen v/Morten Dale, WashTec og Svein Cato Winther, Rejlers
09.10

Mennesker og teknologiledelse v/Håkon Tveita, Servicegrossistene AS
09.40

Logistikk som et konkurransefortrinn v/Arne Kvale og Shafi Adan, Zoopit AS
10.10 Pause 
10.35 Kundereisen v/Toke Lund, Novicell
11.05 Espen Getz Taraldsen, Elektroimportøren AS

11.35

Working capital and inventory management by Robert Dijkstra, PwC Deals & Patrick Egbertzen, Slimstock
12.15 Lunsj

13.00

Skyløsninger og nett v/ Steinar Muggerud, Mixmove

13.30

Kundereise – et innlegg om å jobbe effektivt og spare penger! v/Erfan Hesamadinim, OmegoFleet
14.00 Pause & networking
14.25 Framtidsplaneten v/Johnny Sundin
15.15 Avslutning og takk for nå


Talerne på konferansen

Vi vil løpende oppdatere siden med navn på talere – så følg med og hold deg oppdatert.