Implementeringskonsulent med applikasjons-support

Til vårt nyåpnede kontor i Oslo (Stabekk) søker vi en implementeringskonsulent, som også skal bidra med å gi applikasjons-support til kundene våre.

Hos Apport Systems er målet at kundene skal få en vellykket oppstart og deretter en fortsatt positiv utvikling med vårt lagerstyringssystem Apport WMS. Verdiene våre er:

People over systems
Process over technology
Results above all

Arbeidsoppgaver:
Oppgavene dine er å få forankret løsningen hos kundens personale og bidra til å sikre kundenes lagerprosesser. Herunder å sikre test av løsningene evt. sammen med kunden, sikre at kunden blir godt opplært, hjelpe til med oppstarten og bistå medarbeiderne i innkjøringsfasen.

Andre oppgaver vil for eksempel være: 

 • Installasjon av systemet på servere, maskinvareoppsett mm.
 • Delta på vår Helpdesk
 • Utarbeide dokumentasjon

I forbindelse med support vil du i stor grad selv måtte løse oppgaver knyttet til forståelse og bruk av vårt egetutviklede system Apport WMS. Du skal bidra med koordinering av oppdateringer til kundenes løsninger på bakgrunn av endringer foretatt av vårt utviklerteam. Du skal dokumentere arbeidet ditt, slik at både kunder og kolleger kan bruke dokumentasjonen i etterkant.

Vi implementerer løsningene våre over hele Norden, derfor må du regne med rundt 30-50 reisedager i året.

Faglige kvalifikasjoner:

 • Vi setter pris på at du har evne til å kommunisere på en klar og lettfattelig måte.
 • Du snakker og skriver flytende norsk og har gode engelskkunnskaper.
 • Du har god kjennskap til flere områder av IT-infrastruktur, og du liker å kunne hjelpe andre.
 • Du trives med å undervise medarbeidere i bruken av IT.
 • Du kjenner til konsepter som SQL, Microsoft IIS, Windows Server, VPN, remote desktop med mer.
 • Du er vant til å bruke logger til å analysere hendelser.


Du har kanskje lest litt om ulike personlighetsprofiler og kan bruke flere forskjellige kommunikasjonsløsninger, avhengig av situasjonen og kunden.

Personlige kvalifikasjoner:

 • Du er i stand til å jobbe selvstendig, men ser det som en utvikling av ditt potensial når du ber andre om hjelp.
 • Du er serviceminded og hjelpsom både overfor kunder og kollegaer, og du klarer å holde hodet kaldt selv i stressende situasjoner.
 • Du er selvstendig og løsningsorientert, du har naturlig ”drive” og ønsker å skape fremdrift i løsning av oppgavene.
 • Du klarer å holde flere baller i luften samtidig og ser det som en naturlig oppgave å måtte prioritere.
 • Du er serviceorientert og sier bare sjelden nei til en oppgave, selv om den kan vise seg å være vanskelig å løse.
 • Du er ærlig og likefrem, og du jobber konstruktivt med oppgavene dine.
 • Du har lyst til å sitte i frontlinjen, og finner samtidig glede i å gå litt mer i dybden med noen av oppgavene dine.


Det vil være en fordel om du har kjennskap til lagerlogistikk – kanskje har du praktisk erfaring fra lager, og har tidligere arbeidet med WMS-systemer.

Det viktigste er imidlertid at du har en positiv og serviceorientert tilnærming til å jobbe med kunder i en travel hverdag, hvor vi samtidig legger vekt på at det skal være moro å gå på jobb.

Vi tilbyr deg:

 • Bærbar pc og mobiltelefon med mulighet for hjemmearbeidsdager.
 • En frihet-under-ansvar-kultur.
 • Pensjons- og helseordning.
 • Matordning.
 • En spennende mulighet til å bli kjent med mange forskjellige virksomheter i Europa, og her være en aktiv deltaker i å optimalisere logistikk/lagerstyring.


Kontakt:
Søknader sendes til llb@apportsystems.com merket ”01.2020”. Mottatte søknader behandles fortløpende. Stillingen ønskes besatt så snart som mulig, men vi venter gjerne på den rette kandidaten.

Hvis du har spørsmål om stillingen eller virksomheten, kan du besøke vår hjemmeside eller kontakte CEO Asger Sandberg Petersen på e-post asp@apportsystems.com.